O polskiej konstytucji

Konstytucja RP jest, a przynajmniej powinna być, najważniejszym aktem prawa państwowego opartym na ogólnie akceptowanych w danym społeczeństwie wartościach i tradycjach. Inne akty prawne powinny mieć źródło właśnie w konstytucji i powinny być jej bezwzględnie podporządkowane . W dzisiejszych czasach nie jest to niestety regułą. Przykładem państwa w którym konstytucja często nie jest najwyższym prawem jest właśnie Polska. W przeciwieństwie do np. Niemiec, w naszym państwie często mamy do czynienia z sytuacją w której przepisy zwykłej organizacji międzynarodowej jaką jest tzw. Unia Europejska, mają w praktyce znaczenie nadrzędne a ich wykonywanie jest automatyczne, bezdyskusyjne i czasami nawet bezrefleksyjne.
Innymi sytuacjami w których konstytucja okazywała się aktem niskiej rangi są orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdzając ewidentną sprzeczność jakiegoś aktu prawnego z konstytucją, często pozwala na jego dalsze stosowanie, co jest ewenementem w cywilizowanych krajach. W ten oto sposób, zwykłe rozporządzenie poparte wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, może stać się ważniejsze niż konstytucja.
Dla rządzących w Polsce polityków, konstytucja RP jest najczęściej tylko luźnym zbiorem reguł które dowolnie można obchodzić, bo zwykły obywatel nie ma realnych i skutecznych możliwości odwoływania się bezpośrednio do jej zapisów a Trybunał Konstytucyjny i sądy stoją
często na straży doraźnych interesów politycznych lub budżetowych.

This entry was posted in prawo and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.